Category: Uncategorized

Estimerad prissättning

Retreat för 3-5 personer För medlemmar med 30% ¤ 5 personer hämtas med bil i Norrtälje torsdag em, lämnas åter i Norrtälje söndag runt 15 ¤ – 30% (10% charity, 10% förbättring av system, 10% i buffert = 11 250) = 26 250 kr.. Bilen 2000 kr Mat 5000...
Read More

Retreats i Frankrike

Vi startar upp Retreats i Frankrike i slutet av 2020 och 2021 men ett Reko Retreat tänk, där vi tar oss till flygplatsen och därefter är du omhändertagen att kunna lära känna nya spännande äventyr där kultur, mat, nya möten, coaching och inslag av spännande resemål står på menyn....
Read More

Retreats i Spanien

Vi har några retreats i Spanien och för dig som gillar att få möjligheter att träna och lära lite mer spanska. För dig som vill ta del av spanskan tryck här För dig som vill kombinera nytta med nöje på en lite lyxigare variant av retreat med fina inspirerande...
Read More

Cursos

Devi Coaching; Para aquellos que desean actualizarlo en la nueva era, en general, y obtener una mejor visión y herramientas para trabajar. Estudiamos, capacitamos, conocemos a personas que ya viven con los nuevos sistemas operativos de esta manera, obtenemos una buena idea de cómo y por qué puede ser...
Read More

Topics and Coarses

Devi Coaching; For those who want to update you in the new era, generally and gain better insight and tools to work. We study, train, meet people who are already living with the new operating systems in this way, we get a good insight into how and why it...
Read More

Kursteman för retreat

Devi Coaching; För dig som önskar uppdatera dig i den nya tiden, generellt och få bättre insikt och verktyg att arbeta. Vi studerar, tränar, möter människor som redan lever i med de nya operativa systemen på det sättet får vi en bra insikt i hur och varför det kan...
Read More

Hello world!

For more info about other activities Press HERE Para mas informacion para otros actividades o cosas Apreta AQUI För mer information om olika aktivikteter Tryck HÄR...
Read More