Estimerad prissättning

Retreat för 3-5 personer För medlemmar med 30%

¤ 5 personer hämtas med bil i Norrtälje torsdag em, lämnas åter i Norrtälje söndag runt 15

¤ – 30% (10% charity, 10% förbättring av system, 10% i buffert = 11 250) = 26 250 kr..

Bilen 2000 kr

Mat 5000

19 250 a 2st Coacher plus logi..

12 000 ( = 3000 kr per st om de betalar sociala avgifter via Cool Company.)

7250 kr Logi

För icke medlemmar är priset 9950 kr vilket blir en för tre personer 29 500

……………………………………………………………………………………………………………………………

För en grupp a tio personer som är medlem är summan 28 000 kr

Bil 2000

Mat 10 000

18 000 kr (3000 kr per Coach efter sociala avgifter

6 000 kr Logi

Icke medlem a tio personer 39 950 kr

……………………………………………………………………………………………………………………….

Reko Retreat för en person

Medlem 19 950 kr (minus 30%) 13 965 kr

Icke medlem 26995 kr (minus 30%) 18 896 kr

Mat + Coach + Logi

2000 + 8000 = 3 960

2000 + 10 000 + 6 8896 kr

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *